To było pokrzepienie naszych serc,
wielkim promieniem nadziei,
poruszeniem najdelikatniejszych obszarów naszych dusz,
nie potrafię podziękować, brakuje słów, niech Bóg wynagrodzi.